Φιλοσοφία

Όλο και περισσότερα νέα άτομα ταλαιπωρούνται τα τελευταία χρόνια από προβλήματα υγείας, εξαιτίας τόσο του καθιστικού όσο και του αγχώδους τρόπου ζωής τους. Η φιλοσοφία μας στο “Physio3kala” είναι να βλέπουμε τον ασθενή ως ολότητα και όχι ως μεμονωμένη πάθηση. Να διερευνούμε την αιτία πίσω από κάθε σύμπτωμα και να θέτουμε στόχους για την πληρέστερη και αποτελεσματικότερη αποκατάστασή του. Κύρια αποστολή μας είναι η φροντίδα του ασθενή και η εξυπηρέτηση των αναγκών του, εξασφαλίζοντας ποιοτικές υπηρεσίες φυσικοθεραπείας.
Έχοντας ως προσωπικό όραμα τη βελτιστοποίηση των υπηρεσιών που προσφέρουμε και ακολουθώντας τα διεθνή πρότυπα, υιοθετήσαμε πρωτοπόρες συμπεριφορές. Συμπεριφορές που προσφέρουν ποιότητα και παρέχουν στον ασθενή ενεργό ρόλο στη θεραπεία του, τροποποιώντας τη συμπεριφορά του απέναντι στο πρόβλημά του.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη μάλαξη. Πρόκειται για ένα θεραπευτικό  μέσο το οποίο παρέχει χρήσιμες πληροφορίες τόσο σε ό,τι αφορά στη σωματική όσο και στην ψυχική υγεία του ασθενή. Επιπλέον, η εξατομικευμένη και πάντα υπό εποπτεία κινησιοθεραπεία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της θεραπεία του ασθενή, ώστε να διατηρήσει τις ευεργετικές επιδράσεις της φυσικοθεραπείας.

Στο “physio3kala”…

…Είμαστε ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΙ που παραμένουμε ενημερωμένοι σε ότι αφορά στη σύγχρονη τεχνολογία και τα μέσα αποκατάστασης στο χώρο της φυσικοθεραπείας. Έτσι μπορούμε να οργανώνουμε ακόμη πιο αποτελεσματικά προγράμματα θεραπείας και αποκατάστασης.

…ΔΕΣΜΕΥΟΜΑΣΤΕ να προσφέρουμε αποτελεσματική θεραπεία με ευεργετικά αποτελέσματα από τις πρώτες κιόλας συνεδρίες.


…ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΥΜΕ την εξειδικευμένη και εξατομικευμένη αποκατάσταση σε κάθε μας ασθενή μετά από εκτενή φυσικοθεραπευτική αξιολόγηση.

…ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Τηρούμε ελάχιστους χρόνους αναμονής και παρέχουμε τη δυνατότητα αξιολόγησης διαδικτυακά.

Στο “physio3kala” εσείς μας ΕΜΠΙΣΤΕΥΕΣΤΕ τις ανάγκες σας και εμείς ΦΡΟΝΤΙΖΟΥΜΕ το πολυτιμότερο αγαθό σας, την υγεία σας, εξασφαλίζοντας ΑΜΕΣΑ θεραπευτικά αποτελέσματα!