Νευρολογικές παθήσεις

Αφορούν σε παθήσεις του νευρικού συστήματος όπως:

  • ημιπληγία
  • τετραπληγία
  •  σκλήρυνση κατά πλάκας
  • παρέσεις νεύρων
  • νόσος Parkinson
  • αστάθεια λόγω ηλικίας (για πρόληψη των πτώσεων)