Η χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή στην εργασία έχει απλοποιήσει τη ζωή των εργαζομένων σε πολλούς τομείς, έχει όμως, όπως σε κάθε νέα τεχνολογική ανακάλυψη, επιφέρει καινούρια προβλήματα. Πράγματι, πολλά άτομα αντιμετωπίζουν προβλήματα στη σπονδυλική τους στήλη, τα χέρια και τα μάτια. Αυτό συμβαίνει κυρίως από τη λανθασμένη θέση του υπολογιστή πάνω στο γραφείο, σε συνδυασμό με την πολύωρη καθιστική εργασία. Έρευνες έχουν δείξει ότι η σωστή τοποθέτηση του σώματος μπροστά από τον υπολογιστή προλαμβάνει έως κάποιο βαθμό αρκετές μυοσκελετικές παθήσεις.

Η σωστή καρέκλα

Η επιλογή της σωστής καρέκλας πρεπει να αποτελεί προτεραιότητα για όλους αφού θεωρείται ο προασπιστής θέση υπολογιστήτης ξεκούραστης εργασίας και της προστασίας από δυσάρεστες ενοχλήσεις. Η επιλογή της εξαρτάται κυρίως από το είδος της εργασίας στην οποία απασχολείται ο εργαζόμενος.

Σε γενικές γραμμές, καλό είναι το κάθισμα να διαθέτει ψηλή πλάτη, με τη μέση να υποστηρίζεται από κάποιο μαξιλάρι το οποίο είτε είναι ενσωματωμένο είτε προστίθεται επιπλέον (πχ. μαξιλαράκι-ρολό McKenzie).

Αυτά τα μαξιλάρια έχουν τη δυνατότητα να διατηρούν τη μέση παθητικά σε πιο σωστή θέση για όσο χρόνο χρησιμοποιείται η καρέκλα. Επίσης, κρίνεται απαραίτητο η καρέκλα να έχει βραχίονες ώτε να ακουμπούν οι αγκώνες. Η χαλαρή θέση των χεριών απαιτείται ιδίως στην περίπτωση που το γραφείο είναι στενό και οθόνη με πληκτρολόγιο χωράνε μετά βίας.

Όταν οι αγκώνες δε στηρίζονται, τότε οι μυς που βρίσκονται στα πλάγια του αυχένα και των ώμων αναγκάζονται να συσπαστούν για μεγάλη χρονική διάρκεια. Άμεση συνέπεια είναι οι μυς να «κουράζονται» και να το κάνουν σαφές με έντονο σπασμό, πόνο ή κάψιμο στην περιοχή.

Η θέση της οθόνης

Σε ότι αφορά στη θέση της οθόνης και του πληκτρολογίου σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να βρίσκονται δεξιά ή θέση υπολογιστήαριστερά από το σώμα. Σε αυτήν την περίπτωση, το κεφάλι αναγκάζεται να κάνει συχνά στροφές. Αυτό έχει ώς συνέπεια όχι μόνο να επιδεινώνει ήδη υπάρχοντα μυοσκελετικά προβλήματα αλλά να δημιουργεί και νέα. Σκεφτείτε για παράδειγμα έναν τραπεζικό υπάλληλο: πόσες στροφές κάνει την ημέρα όταν κοιτάζει μια τον πελάτη και μια την οθόνη; Μάλιστα, η οθόνη συνήθως βρίσκεται για λόγους οικονομίας χώρου πλάγια και ψηλά σε σχέση με τα μάτια του! Τέτοιες συνθήκες εργασίας μπορεί να οδηγήσουν σε σοβαρές παθολογίες στον αυχένα με συμπτώματα  όπως ζαλάδες, πονοκεφάλους και διαταραχές της όρασης.

Συνοπτικά

Ο κορμός πρέπει να βρίσκεται σε ορθή γωνία σε σχέση με τα πόδια,

οι αγκώνες να υποστηρίζονται στο γραφείο ή στους βραχίονες της καρέκλας,

η οθόνη και το πληκτρολόγιο να τοποθετούνται μπροστά από το άτομο,

η απόσταση της οθόνης από το σώμα να είναι περίπου τόση όσο το μήκος του χεριού και

η κλίση της οθόνης να έχει γωνία περίπου 30 μοίρες σε σχέση με το οριζόντιο επίπεδο, γιατί έτσι διευκολύνεται η όραση.

Οι παραπάνω συμβουλές είναι απλές και βρίσκουν εφαρμογή σε όλες τις εργασίες που περιλαμβάνουν χρήση υπολογιστή και καθιστική εργασία.

Για περισσότερες πληροφορίες, ζητήστε τον οδηγό πρόληψης του PhysioTrikala, κάνοντας εγγραφή στην ιστοσελίδα μας https://physiotrikala.gr/

Το παραπάνω άρθρο δημοσιεύτηκε στην τοπική εφημερίδα “Πρωϊνός Λόγος” στις 31-01-2003 και τη συγγραφική επιμέλεια είχε η Δρ. Κωνσταντίνα Χάνου – Τσόγια