Εξειδικευμένες υπηρεσίες

Λεμφική παροχέτευση

Μηχανική Διάγνωση και Θεραπεία (Μέθοδος McKenzie)

Θεραπευτική επίδεση (therapeutic taping, kinesiotaping).

Manual Therapy

Εναλλακτικές Θεραπείες

Συμβουλευτική (Health Coaching)