Θεραπευτική επίδεση

Θεραπευτική επίδεση είναι μια τεχνική κατά την οποία μια ειδική αυτοκόλλητη ταινία εφαρμόζεται με ειδικό τρόπο, σε πληθώρα καταστάσεων. Μπορεί να τοποθετηθεί τόσο σε νεαρούς όσο και σε ηλικιωμένους ασθενείς μετά από τραυματισμό ή κάποια χρόνια πάθηση. Οι αντενδείξεις για την εφαρμογή της είναι ελάχιστες και σχετίζονται, κυρίως, με δερματικές παθήσεις.

Υπάρχουν πολλά είδη επίδεσης, ανάλογα με το υλικό και τον τρόπο εφαρμογής της αυτοκόλλητης ταινίας: αθλητική επίδεση, θεραπευτική επίδεση, kinesiotaping. Πρόκειται για ένα άριστο εργαλείο στα χέρια του φυσικοθεραπευτή, που έχει ως απώτερο σκοπό την επίτευξη σταθεροποίησης, μυϊκής χαλάρωσης, μυϊκής διευκόλυνσης και προστασίας (προληπτικά σε αθλητές ή μη).