Πονοκέφαλοι: αιτίες και αντιμετώπιση

Πονοκέφαλοι: αιτίες και αντιμετώπιση

Οι πονοκέφαλοι αποτελούν τις συχνότερες ενοχλήσεις στην καθημερινότητα του σύγχρονου ανθρώπου ανεξαρτήτου ηλικίας και φύλου. Συνδέονται, συνήθως, με παράγοντες όπως το άγχος, την κακή στάση και μερικές βλαβερές συνήθειες που έχει υιοθετήσει συνειδητά ή ασυνείδητα. Υπάρχουν πολλές κατηγορίες πονοκεφάλου. Σε κάποιες, οι αιτίες του πόνου δεν είναι αποσαφηνισμένες (πχ. ημικρανίες), ενώ σε άλλες ο πόνος προέρχεται από συγκεκριμένες δομές. Τέτοιες είναι οι μυς, τα οστά και τα νεύρα, που βρίσκονται στην περιοχή του αυχένα και από εκεί να ακτινοβολεί στο κεφάλι.

Συμπτώματα

Σε γενικές γραμμές, οι πονοκέφαλοι πλήττουν κυρίως τις γυναίκες. Η ηλικία εμφάνισής του ποικίλει από την παιδική ως τη μεση ηλικία ανάλογα με τον τύπο του πονοκεφάλου. Φαίνεται όμως ότι ως φαινόμενο κορυφώνεται κατά την 4η δεκαετία της ζωής των πασχόντων και υποχωρούν οδεύοντας προς την 5η δεκαετία. Οι κρίσεις μπορεί να διαρκούν από λίγα λεπτά ως αρκετά 24ωρα, με εξάρσεις τουλάχιστον μία φορά μέσα στο μήνα. Τα συνοδά συμπτώματα ποικίλουν από δακρύρροια ή ρινόρροια μέχρι ναυτίες, οι εμετούς, φωτοφοβία και φωνοφοβία.

Από έρευνες προκύπτει ότι οι μυς του αυχένα και του ώμου μπορεί να παίζουν σημαντικό ρόλο στη γέννηση ή την ενίσχυση του πονοκεφάλου. Σε αυτήν την περίπτωση, ο ρόλος του φυσικοθεραπευτή είναι να ερευνήσει:

που υπάρχει το πρόβλημα,

ποια είναι τα αίτια του πονοκεφάλου (αν υπάρχει εμφανής αιτία)

και ποια είναι τα κατάλληλα μέσα που μπορεί να χρησιμοποιήσει για τη μείωση των συμπτωμάτων.

Η παρέμβασή του περιλαμβάνει τη χρήση φυσικών μέσων (πχ. ρεύματα, υπέρηχοι, μάλαξη). Επιπλέον, μπορεί να εφαρμόσει και άλλες εξειδικευμένες τεχνικές, όπως χειρισμοί, κινητοποίηση, McKenzie, και όποιο άλλο εργαλείο έχει στη διάθεσή του.

Συνήθεις ύποπτοι για την εμφάνιση του πονοκέφαλου

Στις αιτίες εμφάνισης ενός πονοκεφάλου συγκαταλέγεται μεταξύ άλλων η λανθασμένη στάση. Συνήθως, παρατηρείται ότι τα άτομα που πάσχουν παρουσιάζουν μια πρόσθια προβολή του κεφαλιού σε σχέση με το φυσιολογικό. Εκείνο που δεν είναι ακόμη αποσαφηνισμένο είναι αν ο πονοκέφαλος αποτελεί την αιτία ή το αποτέλεσμα της προβολής. Όποιο ρόλο και να παίζει όμως, η πρόσθια προβολή αποτελεί είτε προκλητικό είτε επιβαρυντικό παράγοντα, ο οποίος οφείλει να διορθωθεί. Κάτι τέτοιο, μπορεί να επιτευχθεί μέσω της σωστής άσκησης που θα προταθεί από το φυσικοθεραπευτή αλλά και μέσω άλλων προληπτικών μέτρων.

Όταν ο πόνος είναι ψυχοσωματικός

Το άγχος αποτελεί έναν ακόμη παράγοντα που συμβάλλει καθοριστικά στην εμφάνιση του πονοκεφάλου. Πράγματι, πολλοί άνθρωποι μόλις βρεθούν σε μια στρεσογόνο κατάσταση όπως  πχ. μια διορία, κατευθείαν παρουσιάζουν συμπτώματα. Ο ρόλος του φυσικοθεραπευτή εδώ είναι καθοριστικός αφού απαιτείται να αναγνωρίζει τις περιπτώσεις εκείνες οι οποίες χρίζουν διαφορετικής βοήθειας από αυτήν που μπορεί να προσφέρει ο ίδιος.

Ένας ψυχολόγος για παράδειγμα θα μπορέσει να βοηθήσει το άτομο να αντιληφθεί τη βαθύτερη ψυχολογική αιτία που «σωματοποιεί» το πρόβλημά του. Η παρότρυνση σε άλλη ειδικότητα πρέπει να χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερη λεπτότητα ώστε ο ασθενής να ανταποκριθεί θετικά.

Πονοκέφαλοι από άλλες αιτίες

Οι πονοκέφαλοι μπορεί να προκύπτουν και από άλλες αιτίες όπως για παράδειγμα πρόβλημα στα μάτια, νευραλγία τριδύμου, που συνήθως αντανακλά πόνο στο πρόσωπο. Επίσης, προβλήματα στην κροταφογναθική άρθρωση, από  συνήθειες όπως το δάγκωμα των χειλιών και το μάσημα των νυχιών μπορει να προκαλέσουν πονοκέφαλο. Η χρήση ενός κακού μαξιλαριού και ο ύπνος σε ένα παλιό και προβληματικό στρώμα μπορεί να προκαλέσει ή να επιδεινώσει τον πονοκέφαλο. Όλοι αυτοί οι παράγοντες επιβεβαιώνουν την επιτακτική ανάγκη που υπάρχει για εξονυχιστικό έλεγχο του ασθενή από τον κατάλληλο ιατρό αλλά και για αυστηρή καθοδήγηση από το φυσικοθεραπευτή.

Όσο και να προσπαθεί όμως ο φυσικοθεραπευτής, η βελτίωση του ασθενή εξαρτάται στο μεγαλύτερο βαθμό από τη διάθεση που έχει ο ίδιος να συμβάλλει ενεργά στη θεραπεία του, να εκπαιδευτεί και να αλλάξει τον τρόπο ζωής του προς το καλύτερο.

Το παραπάνω άρθρο δημοσιεύτηκε στην τοπική εφημερίδα “Πρωϊνός Λόγος” στις 02-09-2009 και τη συγγραφική επιμέλεια είχε η Δρ. Κωνσταντίνα Χάνου – Τσόγια